Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEP.LABORATORIUM313.PL
 
Podanie danych osobowych przez klienta, a także zgoda jego na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy klient postanowi jednak nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety shop.qualdrop.pl nie będzie mógł zrealizować zamówienia.
Klient w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z pomocy sklep.laboratorium313.pl.

Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego. Zapis, że w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Firma Plant Research Laboratories sp. z o.o. przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, dlatego dane osobowe klienta są bezpieczne.
Firma Plant Research Laboratories sp. z o.o. jest przekonana, że zapoznanie się z polityką prywatności pozwoli poczuć się bezpiecznie wszystkim klientom i cieszyć się zakupami w shop.qualdrop.pl
I. Administrator sklepu sklep.laboratorium313.pl
Administratorem danych osobowych sklep.laboratorium313.pl (zwany dalej sklepem), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych klientów jest:
Plant Research Laboratories sp. z o.o.
al. KEN 98 pom. gosp.9
02-777 Warszawa
NIP: 9512449096
REGON: 368696396
 
I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
1. Certyfikat Rapid SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy komputerem klienta a sklepem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
2. Dostęp do danych osobowych klienta, mają tylko osoby, którzy zostały odpowiednio przeszkolone zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
III. DANE OSOBOWE KLIENTA
1. Rejestracja
W trakcie rejestracji klient podaje dane niezbędne do założenia konta w sklepie, dzięki czemu nie musi przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze sklepu.
W trakcie rejestracji klient podaje:
1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania do i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników, ułatwia i przyspiesza też kontakt w przypadku odbioru osobistego zamówień lub ustaleniu szczegółów dostawy).
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez sklep i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
2. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych klientów częściowo pobierane jest automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
Grupa Z natury Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-226, przy ul. Bogucickiej 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347353, posługująca się numerami REGON: 241472991 oraz NIP: 2220872890

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep.
Sklep współpracuje z następującymi operatorami płatności:
serwis transferuj.pl
3. Subskrypcja newslettera.
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub/i składania zamówienia lub dokonania subskrypcji bezpośrednio ze strony głównej sklepu, sklep prosi o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od administratora. Klient w każdej chwili może zrezygnować z newslettera logując się na swoje konto w sklepie (moduł panelu klienta) lub zrezygnować bezpośrednio ze strony głównej sklepu w module newsletter. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane tylko przez sklep.
 
IV. DANE OSOBOWE, POBIERANE AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA SHOP.QUALDROP.PL
A. SKLEP.LABORATORIUM313.PL (serwer)
System informatyczny, wykorzystywany przez sklep automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta klient łącząc się ze sklepem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia do sklepu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji sklepu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nigdy nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części a stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
B. SKLEP.LABORATORIUM313.PL (cookies)
Sklep stosuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczek) czyli plików tekstowych zapisywanych i przekazywanych na dysku komputera odwiedzającego, służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych odwiedzającego. Mechanizm „cookies” nie ma na celu pozyskiwania informacji o odwiedzającym serwis, a stosowany jest jedynie w celu dostarczenia spółce danych statystycznych o ruchu odwiedzających i korzystania przez z nich ze stron internetowych serwisu.
Sklep wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania,
2. zapamiętania zawartości koszyka,
3. zapamiętania preferencji wyświetlania sklep.laboratorium313.pl,
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu.
W przypadku, gdy klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może on zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić klient znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze sklepu, sklep nie może zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu klienta, w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google sklep nie może zagwarantować poprawnego jego działania.
Jeżeli klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu klienta, w celu umożliwienia przez sklep oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookiesi i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić klient znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google sklep nie może zagwarantować poprawnego jego działania.
 
Jeżeli klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
POLITYKA PRYWATNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PARTNERÓW SKLEP.LABORATORIUM313.PL
Sklep bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w sklepie linki do innych stron internetowych. Sklep nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zaleca się klientowi weryfikację każdego z partnerów sklepu w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chce on powierzyć im swoje dane osobowe.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEP.LABORATORIUM313.PL
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe klienta będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
VII. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SKLEP.LABORATORIUM313.PL
Sklep zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.O takiej zmianie sklep powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
VIII. KONTAKT
Sklep kontaktuje się z klientem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzysta z podanego przez klienta numeru telefonu.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych klient możne skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu +48 660 488 067 lub e-mail mariuszpozoga@gmail.comW przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych przez klienta, o ile klient nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, klient możne skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu +48 660 488 067 lub e-mail mariuszpozoga@gmail.com

W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem:

Plant Research Laboratories sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl